Song Tử trên đầu của ngôi nhà thứ 11 và 12

Song Tử trên đầu của ngôi nhà thứ 11 và 12

Song tử trên đầu của ngôi nhà thứ 11

Từ khoá: Bạn bè, nhóm lớn và tổ chức, hy vọng và mong muốn, mục tiêu, hoàn cảnh bất ngờ
Các mối quan hệ công cộng và tư nhân tốt giúp bạn Sư Tử lên bậc thang để thành công. Duyên dáng và thân thiện, bạn có một cảm giác hài hước tốt và khả năng cười vào chính mình. Với Cự Giải hoặc Sư Tử tăng, bạn tham gia với những người trẻ hơn như bạn là bạn của con mình. Nếu Sao Thủy có những khía cạnh khó khăn, bạn có thể bị bạn bè chêu gẹo, và bạn thường cảm thấy cô độc trong đám đông. Vì bạn hiếm khi có ác cảm, bạn thường được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè và cộng sự dễ chịu.


Song tử trên đầu của ngôi nhà thứ 12

Từ khoá: Hoạt động hậu trường, nguồn lực bên trong,tiềm thức, kẻ thù bí mật
Mặc dù vị trí này thiên về việc tự biểu hiện, bạn thường hoạt động tốt nhất ở hậu trường như viết, vẽ, hoặc thực hiện vai trò của hỗ trợ. Đôi khi nghịch ngợm, đặc biệt là với Cự giải đang tăng lên, bạn có xu hướng hoạt động nhiều hơn thông qua bản năng vô thức hơn là từ lý trí. Học tập bằng viết có thể không phải là cách của bạn, nhưng bạn có khả năng thu hút kiến thức bằng cách lắng nghe. Với Song Tử trên đỉnh, bạn có thể khá trực quan và nên làm việc để phát triển khả năng này trong các lĩnh vực như tâm lý học hoặc tâm thần học.

Loading Facebook Comments ...