Mặt Trời ở cung Bạch Dương và Kim Ngưu

Mặt Trời ở cung Bạch Dương và Kim Ngưu

Mặt Trời ở cung Bạch Dương

Mặt trời của bạn đang ở trong dấu hiệu hoàng đạo của Bạch Dương cho thấy bạn là một cá nhân quyết đoán và tự do, với nhu cầu mạnh mẽ về sự độc lập. Những người khác có thể gọi cho bạn cứng đầu, nhưng bạn chỉ đơn giản tin rằng mọi người đều có quyền khẳng định mình trong bất kỳ tình huống nào. Cuộc sống mang đến nhiều thách thức mà bạn thích khi tham gia vào cuộc họp bất kể những trở ngại trên đường đi. Bạn là một nhà lãnh đạo tự nhiên sinh ra. Khả năng tập trung vào mục tiêu của chính mình để loại trừ những người khác là một đặc điểm lành mạnh, nhưng cũng giống như tất cả mọi thứ cân bằng là cần thiết, và bạn phải chắc chắn rằng bạn dành thời gian để bao gồm điểm của người khác quan điểm. Nói chung mặc dù bạn xử lý một mình. Mặt trời được tôn vinh trong Bạch Dương nhấn mạnh những thế mạnh chứ không phải là những điểm yếu.

Mặt Trời ở cung Kim Ngưu

Mặt trời của bạn đang ở trong dấu hiệu hoàng đạo của kim ngưu, chỉ ra rằng bạn là một cá nhân đáng tin cậy và vững chắc, với nhu cầu mạnh mẽ về sự ổn định, thói quen và an ninh. Bạn tiếp cận cuộc sống một cách có phương pháp theo cách thích hợp và cố gắng của lãnh thổ quen thuộc. Trong thực tế những cuộc phiêu lưu của các vùng lãnh thổ chưa được khám phá làm bạn cảm thấy lạc lối và bạn có thể khá cứng đầu khi bạn từ chối để lại môi trường xung quanh an toàn. Phần lớn năng lượng của bạn được sử dụng để làm cho thế giới của bạn an toàn. Vì lý do này, bạn được đánh giá cao về độ tin cậy và khả năng cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho người khác. Truyền thông là quan trọng với bạn và do đó bạn thường được coi là một người kiên cường trong xã hội, có vai trò truyền thống hơn. Bản chất trái đất của bạn cũng có nghĩa là bạn thực sự thích thú với trái cây của trái đất. Bạn cũng thích cảm giác kết cấu và thị hiếu, thường thưởng thức những tiện nghi và sự thích thú của cuộc sống.

Loading Facebook Comments ...