Phương pháp thẩm định giá bất động sản

1.2. Ưu điểm, hạn chế và điều kiện để áp dụng

Ưu điểm

  • Đây là phương pháp đơn giản, phổ biến cực kì rộng rãi và được sử dụng nhiều nhất trong thực tế vì những ưu điểm sau:
  • Phương pháp định giá ít gặp khó khăn về mặt kĩ thuật vì không có công thức hay mô hình cố định mà chỉ dựa vào sự hiện diện của các giao dịch thị trường để cung cấp các dấu hiệu về giá trị.
  • Là phương pháp để thể hiện sự đánh giá của thị trường- đó là các bằng chứng rõ ràng đã được thừa nhận thực tế về giá trị của bất động sản. Vì vậy nó có cơ sở vững chắc để khách hàng và cơ quan pháp lý công nhận.
  • Là cơ sở hay còn gọi là đầu vào của các phương pháp quan trọng khác như phương pháp chi phí và phương pháp thặng dư.

Tham khảo: Thẩm định giá động sản

Hạn chế

  • Phải có giao dịch về các bất động sản tương tự ở trong cùng một khu vực thì mới có thể sử dụng để so sánh được. Nếu có ít bất động sản so sánh đáp ứng được các yêu cầu trên thì kết quả sẽ có độ chính xác kém.
  • Các thông tin chứng cớ thường mang tính chất về lịch sử. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu thị trường biến động, các thông tin nhanh chóng trở nên lạc hậu trong thời gian ngắn, khi đó tính chính xác sẽ thấp.
  • Phương pháp này đòi hỏi thẩm định viên phải có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực thị trường thì mới có thể tiến hành định giá một cách thích hợp.

Đọc thêm: Đọc bài viết trong Bất động sản RETI

Điều kiện áp dụng

  • Chất lượng thông tin phải phù hợp, đầy đủ, thích hợp, đáng an toàn tin cậy và có thể kiểm tra được.
  • Thị trường phải ổn định, nếu thị trường biến động sẽ có sai số lớn.
  • Thường dùng trong các trường hợp: các bất động sản đồng nhất như các căn hộ, chung cư, các dãy nhà được xây dựng cùng một khuôn mẫu, các ngôi nhà riêng biệt, các mảnh đất trống.
phương pháp thẩm định giá bất động sản

2. Phương pháp chi phí tái tạo

Phương pháp chi phí tái là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của bất động sản thẩm định giá dựa trên cơ sở về sự chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra công trình xây dựng giống hệt với công trình xây dựng thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của công trình xây dựng thẩm định giá. Phương pháp chi phí tái tạo thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

Cách tiếp cận từ chi phí là cách thức xác định chính xác giá trị của bất động sản thẩm định giá thông qua chi phí tạo lập một bất động sản với công trình xây đựng có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tương tự với công trình xây dựng hiện có thuộc bất động sản thẩm định giá và hao mòn của công trình xây dựng thẩm định giá. Phương pháp chi phí là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần phải có sự thẩm định giá để xác định giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. Theo cách tiếp cận từ chi phí bao gồm hai phương pháp là: Phương pháp chi phí tái tạo; Phương pháp chi phí thay thế

Xem thêm tin tức bất động sản: Reti Proptech – nền tảng bất động sản trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Loading Facebook Comments ...